Czego należy oczekiwać po psychoterapii?

Decydując się na podjęcie psychoterapii, należy zdawać sobie sprawę z faktu, że terapeuta nie jest lekarzem. Dlatego też błędnym nastawianiem do terapii jest oczekiwanie od psychoterapeuty wystawienia precyzyjnej diagnozy naszych kłopotów oraz wypisania odpowiedniej recepty na szczęśliwe życie. psychoterapia Kraków to proces, podczas którego sami powinniśmy dojść do pewnych konkretnych wniosków i nauczyć się samodzielnie rozwiązywać swoje problemy oraz oswajać towarzyszące nam fobie.

Licznych osobom decydującym się na rozpoczęcie terapii psychologicznej wydaje się, iż podczas tych spotkań z terapeutą uzyskają one kilka konkretnych, gotowych rozwiązań, które skutecznie i sprawnie uporządkują jego życie oraz wprowadzą do niego ład oraz harmonię. Niestety, przekonanie takie jest nie dość, iż błędne, to jeszcze niezwykle szkodliwe.

Psychoterapeuta podejmuje interwencję jedynie w sytuacjach, w których taka interwencja jest niezbędna, na przykład w sytuacji, gdy pacjent nosi się z zamiarem popełnienia samobójstwa, bądź również stanowi realne zagrożenie dla innych osób.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s