Klimat a zachowania populacji

Zaskoczył mnie niedawno znajomy psychiatra z krakowa, opowiadając o wyczytanym w jednym z pism branżowych doniesieniach na temat wpływu klimatu na zachowanie ludzi na świecie. Badacz, który opublikował te informacje, przeprowadził dokładną analizę prac z najróżniejszych dziedzin nauki:

• ekonomiki,

• geografii,

kryminologii (szczegóły na stronie WWW),

• historii,

• archeologii,

• polityki,

• psychologii,

Jak wytłumaczył mi zaprzyjaźniony krakowski psychiatra, przyczyny zależności naszego usposobienia od klimatu nie są prostymi zagadnieniami i łatwymi do udowodnienia. Pewnym jest jednak, że fizyczne nagrzanie mózgu powoduje silną agresję u ludzi oraz zwierząt. W sytuacji takiej łatwiej nam zachowywać się pochopnie i emocjonalnie.

Stwierdził on, iż zmiany klimatu objawiające się wzrostem przeciętnych temperatur, deficytem opadów i długotrwałą suszą ściśle łączyły się z nasileniem przemocy u ludzi. Jak przekonuje, ów związek dotyczy zarówno relacji łączących pojedyncze osoby (objawiający się na przykład w formie aktów przemocy domowej), jak i konfliktów plemiennych (szczegóły na stronie: http://konflikty.wp.pl/query,terytoria%20plemienne,szukaj.html?ticaid=11260c).

Dodatkowe materiały na temat kwestii poruszonych w tym artykule są dostępne na tej stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Psychoterapia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s