Klimat sprzyjający złym zachowaniom

Zaskoczył mnie niedawno znajomy psychiatra Kraków (więcej pod tym adresem: http://opoczynska-morasiewicz.pl/terapeuci/), opowiadając o wyczytanym w jednym z czasopism branżowych doniesieniach na temat wpływu klimatu na zachowanie ludzi na ziemi.

gabinet psychiatryczny Naukowiec, który opublikował te informacje, przeprowadził wnikliwą analizę prac z różnorodnych sfer nauki:

• ekonomii,

• kryminologii,

• historii,

• archeologii,

• polityki,

• socjologii (więcej szczegółów tutaj: http://www.is.uw.edu.pl/).

• psychologii,

Stwierdził on, iż zmiany klimatu objawiające się wzrostem przeciętnych temperatur, deficytem opadów i trwającą długo suszą łączyły się ściśle z nasileniem przemocy u ludzi. Jak przekonuje, ów związek dotyczy zarówno relacji łączących pojedyncze osoby (objawiający się na przykład w formie aktów przemocy domowej), jak oraz konfliktów pomiędzy całymi grupami.

Więcej informacji na temat kwestii opisanych w tym wpisie jest dostępnych na stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Psychiatria

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s