Czy psychoterapia jest skuczena?

Decydując się na podjęcie terapii psychologicznej, musimy mieć świadomość tego, że terapeuta nie jest lekarzem. Dlatego również błędnym nastawianiem do psychoterapii jest oczekiwanie od terapeuty wystawienia konkretnej diagnozy naszych kłopotów oraz wypisania odpowiedniej recepty na życie w szczęściu. Psychoterapia krakowska to proces, podczas którego sami powinniśmy dojść do pewnych konkretnych wniosków oraz nauczyć się samodzielnie rozwiązywać swoje problemy i oswajać towarzyszące nam lęki.

Psychoterapeuta podejmuje interwencję wyłącznie w sytuacjach, w których taka interwencja jest niezbędna, na przykład w sytuacji, gdy pacjent nosi się z zamiarem odebrania sobie życia, bądź również stanowi realne zagrożenie dla otoczenia.

To, co powie nam terapeuta w procesie terapii psychologicznej, lub też to, do czego wspólnie będziemy z nim dochodzić, ma na celu wyłącznie wprowadzenie ładu do naszych myśli, obaw oraz uczuć. Ma nas zdopingować oraz wesprzeć do podejmowania wysiłku pracy nad sobą oraz naszym światem wewnętrznym. Rolą terapeuty jest również swoista asekuracja pacjenta, tak by jego odkrywanie siebie przebiegało we właściwym kierunku oraz oczekiwanej formie.

Psychoterapia w krakowie nie daje oraz nie narzuca konkretnych rozwiązań. Psychoterapia w krakowie to nie zestaw magicznych receptur oraz przepisów według których powinniśmy postępować w danej sytuacji. W rzeczywistości bowiem każdy przypadek jest inny i powiązana jest z innymi czynnikami, tak więc nie ma możliwości stworzenia zbioru cudownych rad, wbrew temu, co można czasami wyczytać w różnego rodzaju dostępnych na rynku prasowym poradnikach.

W terapii psychologicznej pracę nad sobą musimy wykonać sami, terapeuta czuwa jedynie nad jej przebiegiem. Terapeuta swoimi pytaniami i wypowiedziami nakierowuje pacjenta na właściwą ścieżkę poszukiwań i rozumowania, nie narzuca jednak konkretnej drogi dochodzenia do sedna problemu. To pacjent podejmuje wysiłek odkrywania swojego prawdziwego „ja”, terapeuta mu w tym wyłącznie towarzyszy. Trochę wygląda to tak, jakby zapalano nam światła w kolejnych pomieszczeniach – to od nas w dużej mierze zależy to, co w nich zobaczymy oraz co z tym dalej zrobimy.

psychiatraDodatkowe informacje na temat kwestii poruszonych w tym wpisie są dostępne pod tym adresem: http://www.psychiatria.org.pl/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s