Wpływ klimatu na zachowanie

psychiatra kraków

Zaskoczył mnie niedawno znajomy psychiatra z krakowa, opowiadając o wyczytanym w jednym z czasopism branżowych doniesieniach o wpływie klimatu na postępowanie ludzi na świecie. Naukowiec, który opublikował te informacje, przeprowadził wnikliwą analizę prac z najróżniejszych dziedzin nauki:

• historii,

• archeologii,

• ekonomii,

• geografii,

• psychologii,

Na podstawie wykonanych, naukowiec ten odkrył, iż w najróżniejszych miejscach na naszej planecie i w różnych okresach historii, istnieje pewna prawidłowość dotycząca zmian klimatu i zachowań ludzkich.

Jak wyjaśnił mi zaprzyjaźniony psychiatra z krakowa, przyczyny zależności naszego usposobienia od klimatu nie są prostymi zagadnieniami oraz łatwymi do udowodnienia. Pewnym jest jednak, że fizyczne nagrzanie mózgowia (więcej szczegółów tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3zgowie) wywołuje silną agresję u ludzi oraz zwierząt. W tej sytuacji łatwiej nam zachowywać się pochopnie i emocjonalnie.

Stwierdził on, iż zmiany klimatu objawiające się wzrostem przeciętnych temperatur, deficytem opadów i długotrwałą suszą łączyły się ściśle z większą przemocą u ludzi. Jak przekonuje, związek ten dotyczy zarówno relacji łączących pojedyncze osoby (objawiający się na przykład pod postacią aktów przemocy domowej), jak i konfliktów ogólnonarodowych.

Dodatkowe informacje na opisany temat dostępne na tej stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Psychiatria

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s