Czego możemy oczekiwać po terapii psychologicznej?

Decydując się na podjęcie terapii psychologicznej, należy zdawać sobie sprawę z faktu, iż terapeuta nie jest lekarzem. Dlatego też błędnym nastawianiem do terapii psychologicznej jest oczekiwanie od terapeuty wystawienia precyzyjnej diagnozy naszych problemów oraz wypisania właściwej recepty na szczęśliwe życie. psychoterapia Kraków to proces, podczas którego sami powinniśmy dojść do pewnych konkretnych wniosków oraz nauczyć się samodzielnie eliminować swoje problemy i oswajać towarzyszące nam lęki.

Psychoterapeuta podejmuje interwencję wyłącznie w sytuacjach, w których taka interwencja jest niezbędna, na przykład w sytuacji, gdy pacjent nosi się z zamiarem odebrania sobie życia, bądź także realnie zagraża innym osobom.

Licznych osobom decydującym się na rozpoczęcie terapii psychologicznej wydaje się, iż podczas tych spotkań z terapeutą uzyskają one kilka konkretnych, gotowych rozwiązań, które efektywnie i sprawnie uporządkują jego życie i wprowadzą do niego ład i harmonię. Niestety, przekonanie takie jest nie dość, iż błędne, to jeszcze niezwykle szkodliwe.

To, co powie nam terapeuta w procesie terapii, lub też to, do czego wspólnie będziemy z nim dochodzić, ma na celu wyłącznie uporządkowanie naszych myśli, obaw i uczuć. Ma nas zachęcić i wesprzeć do podejmowania wysiłku samodoskonalenia i naszym wewnętrznym światem. Rolą psychoterapeuty jest także swoista asekuracja pacjenta, tak aby jego odkrywanie siebie przebiegało we właściwym kierunku oraz oczekiwanej formie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s