Jak ocenić skuteczność terapii psychologicznej?

Decydując się na podjęcie psychoterapii, należy zdawać sobie sprawę z faktu, iż terapeuta nie jest lekarzem. Dlatego także błędnym nastawianiem do psychoterapii jest oczekiwanie od psychoterapeuty wystawienia precyzyjnej diagnozy naszych kłopotów oraz wypisania stosownej recepty na szczęśliwe życie. psychoterapia Kraków to proces, podczas którego sami powinniśmy dojść do pewnych konkretnych wniosków oraz nauczyć się samodzielnie rozwiązywać swoje problemy i oswajać towarzyszące nam lęki.

W terapii pracę nad sobą musimy wykonać sami, terapeuta czuwa tylko nad jej przebiegiem. Terapeuta swoimi pytaniami oraz wypowiedziami nakierowuje pacjenta na właściwą ścieżkę poszukiwań i rozumowania, nie narzuca jednak konkretnej drogi dochodzenia do sedna problemu. To pacjent podejmuje wysiłek odkrywania swojego prawdziwego „ja”, terapeuta mu w tym wyłącznie towarzyszy. Trochę wygląda to tak, jakby zapalano nam światła w kolejnych pomieszczeniach – to od nas w dużej mierze zależy to, co w nich zobaczymy oraz co z tym dalej zrobimy.

Psychoterapeuta podejmuje interwencję wyłącznie w sytuacjach, w których taka interwencja jest niezbędna, na przykład w sytuacji, gdy pacjent nosi się z zamiarem odebrania sobie życia, bądź również stanowi realne zagrożenie dla otoczenia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s