Zachowanie populacji a klimat

Zaskoczył mnie niedawno znajomy psychiatra Kraków, opowiadając o wyczytanym w jednym z czasopism branżowych informacjach na temat wpływu klimatu na zachowanie ludzi na świecie. Naukowiec, który opublikował te informacje, przeprowadził wnikliwą analizę prac z najróżniejszych sfer nauki:

• psychologii,

• archeologii,

• historii,

• kryminologii,

socjologii (więcej informacji na tej stronie WWW).

• politologii,

• ekonomii,

• geografii,

Stwierdził on, iż zmiany klimatu objawiające się wzrostem przeciętnych temperatur, deficytem opadów oraz trwającą długo suszą łączyły się ściśle z nasileniem przemocy u ludzi.

psychiatra kraków Jak dowodzi, związek ten dotyczy zarówno relacji łączących pojedyncze osoby (objawiający się na przykład w formie aktów przemocy domowej), jak oraz konfliktów ogólnonarodowych.

Jak wytłumaczył mi zaprzyjaźniony psychiatra Kraków, przyczyny zależności naszego usposobienia od klimatu nie są zagadnieniami prostymi oraz łatwymi do udowodnienia. Pewnym jest jednak, że fizyczne nagrzanie mózgu wywołuje silną agresję u ludzi i zwierząt. W sytuacji takiej łatwiej nam zachowywać się pochopnie oraz emocjonalnie.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s